Оставьте комментарий

Հայոց պատմություն

imagesՀայոց Պատմությունը պատմաբանների կողմից ժամանակագրական առումով բաժանվում է մի քանի դարաշրջանների: Այդ բաժանումն անվանում են պարբերացում: Ներկայումս պարբերացումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով.

Հնագույն շրջան — անհիշելի ժամանակներից մինչև Վանի թագավորության անկումը: Continue Reading »